JOGI NYILATKOZAT

Nyilatkozat

Kérjük, hogy a Meyer & Levinson Kft. és a Meyer & Levinson Consulting Limited társaság (a továbbiakban: “M&L”) weboldalának megtekintése előtt olvassa végig az alábbi nyilatkozatot. A weboldal megnyitása az Ön részéről az alábbi nyilatkozatban foglaltak elfogadásának minősül. A M&L fenntartja annak jogát, hogy a nyilatkozatot bármikor módosítsa, tartalmát frissítse, vagy a weboldalon elérhető termékeket, szolgáltatásokat, szoftvereket, alkalmazásokat és tulajdonságokat megváltoztassa vagy megszüntesse. A nyilatkozat a weboldalon és az azon keresztül elérhető valamennyi termékre, szolgáltatásra, szoftverre, alkalmazásra és tulajdonságra kiterjed.

Felelősség kizárása

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A weboldalon található információk nem minősülnek valamely termék vagy szolgáltatás értékesítéséhez kapcsolódó ajánlattételnek.

A weboldalon található információk nem irányulnak és nem minősülnek befektetési, pénzügyi, jogi vagy egyéb jellegű tanácsadásnak. A weboldalon található információk megbízhatónak tekinthetőek, azonban pontosságuk vagy teljeségük nem szavatolható. A weboldalon található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.

A weboldalon található információk nem minősülnek ajánlatnak különösen azon személyek vagy szervezetek esetében, amelyek országa vagy irányadó joga az ilyen megkeresést, forgalmazást vagy használatot korlátozza. Kérjük a weboldal látogatóit, hogy tájékozódjanak az ilyen korlátozásokról és tartsák be azokat.

Kellő körültekintés

Az M&L tisztában van az adatvédelem alapvető fontosságával és ügyfelei minden személyes adatát a legnagyobb figyelemmel, az adatvédelmi követelmények tiszteletben tartásával kezeli. Az M&L ugyanakkor megkíván felelni minden jogszabályi rendelkezésnek, legyen az állami, uniós vagy nemzetközi szintű norma, amely az adatkezelés során kellő körültekintést ír elő.

Az ügyfelektől származó személyes és társasági adatok kezelésekor az M&L egyensúlyban tartja a bizalmas információ kezelés és a kellő körültekintés követelményeit.

Az igényeknek pontosan megfelelő megoldási javaslatok érdekében az M&L arra kéri ügyfeleit, hogy az azonosításukhoz és üzleti tevékenységükhöz kapcsolódó minden lényeges információt közöljenek vele. Az M&L szerint az ügyfelek jelenlegi helyzetének és jövőbeli terveinek pontos megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy a lehető legjobb és személyre szabott szolgáltatásokat kaphassák.

Szerzői jogok

A weboldalon szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a Meyer & Levinson Kft. és a Meyer & Levinson Consulting Limited társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Más weboldalakra mutató kapcsolatok

A weboldal harmadik személyek és társaságok oldalaira mutató linkeket tartalmazhat. Az M&L semmilyen személyes azonosító adatot nem ad át ezeknek a személyeknek és társaságoknak, ugyanakkor nem tudja szavatolni látogatói adatainak védelmét azt követően, hogy elhagyják ezt a weboldalt. Az M&L nem vállal felelősséget a weboldalhoz kapcsolódó más oldalak adatvédelmi elveiért, gyakorlatáért és tartalmáért. Az M&L arra kéri látogatóit, hogy minden weboldal meglátogatáskor ismerkedjenek meg azok adatvédelmi nyilatkozataival.